Button für Menü
XERVON Regio Benelux

Overzicht

Informatie over gegevensbescherming vindt u hier: Informatie over gegevensbescherming

XERVON Regio Benelux
Industriezone Vloeiende
Leo Baekelandstraat 5
2950 Kapellen
België
T +32 3 660 1530
F +32 3 660 1565
belgium.kapellen@xervon.com

Managing Director:

Gert Laureijs

Plaats van inschrijving:

Antwerpen

Registratienummer:

020091

BTW nummer:

BE 0404 657 274


Person responsible as per Section 55 Paragraph 2 ‘RStV’ [Interstate Treaty on Broadcasting]

Michael Schneider
Senior Press Officer
REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG
Brunnenstr. 138
44536 Lünen
Germany
T +49 2306 106-515
michael.schneider@remondis.de

Concept en ontwerp

www.yomomo.de

Realisatie en cms

www.trisinus.de


1. Inhoud van de website

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website altijd up-to-date, correct en volledig is. Desondanks kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.
Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot materiële of immateriële schade, veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, tenzij de fouten opzettelijk of door grove nalatigheid zijn veroorzaakt.
Alle het aangebodene is vrijblijvend en niet-bindend. Wij behouden ons het recht voor delen van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie zonder aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te verwijderen.

2. Externe verwijzingen en links

Met het arrest van 12 mei 1998 heeft de rechtbank Hamburg geoordeeld, dat men door een directe of indirecte verwijzing naar externe internetsites ("links") mede verantwoordelijk kan worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites. Dit kan, aldus de rechtbank, alleen voorkomen worden door zich uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren.
Wij verklaren hierbij uitdrukkelijk dat de betreffende gelinkte pagina's ten tijde van het plaatsen van de links vrij waren van illegale inhoud. Wij hebben geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina' s. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's, ook wanneer hierop een link naar onze websites is geplaatst. Deze verklaring is van toepassing op alle links en referenties die binnen onze website zijn opgenomen, evenals op externe invoer in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door ons zijn opgezet of worden beheerd en andere interactieve pagina's die door gebruikers van onze website kunnen worden gevuld met inhoud. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie, is alleen de aanbieder van de website, waarnaar wordt verwezen, aansprakelijk.

3. Auteursrecht en merkenrecht

Alle op de website vermelde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars.
Het copyright voor gepubliceerde objecten die door ons zelf zijn gemaakt blijft uitsluitend bij ons als auteur van de pagina's. Het verveelvoudigen of gebruiken van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming

Over soort, omvang, doel en gebruik van persoonsgegevens conform § 13, lid 1 van de wet op de telemedia informeren wij u in onze privacyverklaring.

5. Rechtsgeldigheid

Deze disclaimer maakt deel uit van onze website. Voor zover afzonderlijke formuleringen of delen van deze tekst niet of niet meer geheel voldoen aan de van toepassing zijnde rechtssituatie, blijven de overige delen van deze verklaring onverlet.

6. Genderreferentie

Voor een betere leesbaarheid van de teksten, hebben we of voor de mannelijke of voor de vrouwelijke vorm van hoofdwoorden gekozen. Dit houdt in geen geval discriminatie van het tegenovergestelde geslacht in. Vrouwen en mannen worden gelijkelijk aangesproken met de inhoud van onze website.

7. Geschillenbeslechtingsprocedure

Er vindt plaats geen deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures plaats voor een consumentenarbitrageorgaan.
De volgende link brengt u naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: www.ec.europa.eu/consumers/odr


XERVON Regio Benelux 
// Een onderneming van de REMONDIS-groep
ImpressumPrivacy & Cookies


  Vestigingen

  Wij werken voor u ook in het buitenland, zowel binnen als buiten Europa.
  meer


  Vacatures

  Op onze vacaturepagina informeren wij u over openstaande betrekkingen en opportuniteiten. Wij kijken met belangstelling uit naar uw sollicitatie.
  meer


  Bibliotheek

  Een kijkje op de nieuwigheden in de wereld van het professionele onderhoud.
  meer

© 2018 REMONDIS SE & Co. KG